เส้นทางสายไหมบนราง เส้นทางรถไฟสายใหม่เชื่อมจีน-ยุโรป

ขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าพร้อมด้วยตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 82 ตู้ขบวนแรกออกจากเมืองเหอเฝย มณฑลอานฮุย มุ่งหน้าสู่เมืองทิเบิร์ก (Tiburg) ประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน โดยเส้นทางนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่จีนมุ่งมั่นที่จะผลักดัน

เส้นทางขนส่งทางรางเส้นใหม่นี้เป็นการบริการขนส่งเชื่อมระหว่างเมือง โดยรถไฟจะใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 15 วันถึงจุดหมาย ซึ่งขณะนี้ เส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าเชื่อมระหว่างจีนกับยุโรปนั้นมีทั้งหมด 20 เส้นทางด้วยกัน โดยเชื่อมเมืองเหอเฝยกับประเทศต่าง ๆ ในยุโรป 8 ประเทศ เช่น เยอรมัน โปแลนด์ ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ และรัสเซีย เป็นต้น และจากสถิติในปีที่ผ่านมา เฉพาะปีนี้ มีรถไฟขนส่งสินค้าที่ออกจากเหอเฝยรวมแล้วทั้งหมด 194 ขบวน

การบริการขนส่งทางรางระหว่างจีน-ยุโรปนี้ ได้ริเริ่มเมื่อปี 2011 โดยถือเป็นส่วนสำหรับของโครงการเส้นทางสายไหมเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างจีนกับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ อันเป็นโครงการมูลค่ามหาศาลที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ประกาศเมื่อปี 2013 และปัจจุบันมี 140 กว่าประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการเส้นทางสายไหมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออก ยุโรป และแอฟริกาตะวันออก โดยผู้เชี่ยวชาญคาดว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมการค้า และช่วยให้ประเทศที่เข้าร่วมโครงการลดต้นทุนในการดำเนินการค้าเหลือครึ่งหนึ่ง