CDC “ปิดปาก” VOA ด้วยเหตุผลทำตัวเป็น Voice of China

VOA หรือ Voice of America กระบอกเสียงของรัฐบาลอเมริกา แถลงเช้าวันที่ 15 มิถุนายน นี้ว่าศูนยควบคุมและป้องกันโรค  (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) สั่งระงับคำขอสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ VOA ด้วยเหตุผลสุดคลาสสิกว่า “ในการรายงานข่าวเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 นั้น VOA ทำการประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศจีน เหมือทำตัวเป็นกระบอกเสียงให้กับจีน”

แหล่งข่าวจาก VOA แจ้งว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ทาง CDC เคยออกหนังสือเวียนภายในแจ้งว่า หากมีคำขอสัมภาษณ์ใด ๆ จากทาง VOA ขอให้ “ลงตะกร้า” ไปได้เลย ไม่ต้องส่งต่อให้กับหน่วยงานสาธารณสุข หรือสำนักงานประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เหตุผลที่ให้ไว้ในหนังสือเวียนคือ ในช่วงการระบาดของโควิด-19 นั้น VOA ทำตัวช่วยรัฐบาลจีนประชาสัมพันธ์เสมือนหนึ่งเป็นกระบอกเสียงให้กับจีน

เรื่องนี้ทำให้ทาง VOA รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ Greta Van Susteren ผู้ดำเนินรายการที่ถูกระบุชื่อในหนังสือเวียน รู้สึก “ประหลาดใจ” เป็นอย่างยิ่งที่ถูกทาง CDC ขึ้นบัญชีดำ โดยเธอกล่าวว่า ก่อนหน้านั้น ไม่ว่าทำเนียบขาวหรือ CDC ไม่เคยตำหนิเธอต่อการรายงานข่าวโควิด-19 ว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม

Amanda Bennett หัวหน้า VOA แสดงความ “ตกใจ” และ “ไม่พอใจ” ต่อเรื่องนี้เช่นกัน และขอแสดงการคัดค้านอย่างรุนแรงต่อข้อกล่าวหาและวิธีการปฏิบัติต่อ VOA พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทาง CDC ยกเลิกการขึ้นบัญชีดำต่อ VOA โดยทันที

“VOA ไม่เคยเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง” – Dan Robinson

ที่ตลกคือ ในคำชี้แจงของ Amanda Bennett ไม่เพียงแต่แก้ต่างให้กับตัวเองว่า ชิ้นข่าวที่ถูกทางทำเนียบขาวกล่าวหาว่า “เป็นกระบวกเสียงให้กับจีน” นั้นที่แท้มาจากสำนักงาน AP โดยทาง VOA เพียงทำหน้าที่นำมาเผยแพร่ต่อเท่านั้น นอกจากนั้น Amanda Bennett ยังได้อ้างถึงบทความจำนวนหนึ่งที่ทาง VOA นำมาโจมตีและกล่าวหาจีนเกี่ยวกับการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 อีกด้วย เหมือนกับพยายามพิสูจน์ว่าแท้จริงแล้ว VOA เป็นกำลังเคียงบ่าเคียงไหล่ของรัฐบาลสหรัฐฯ และไม่ควรได้รับการปฏิบัติเช่นนี้

แน่นอนว่า ในแง่ของ VOA แล้ว นี่คือการรายงานที่เป็นกลางเที่ยงธรรม  แต่อดีตพนักงานของ VOA กลับให้ความเห็นว่า แต่ไหนแต่ไรมา VOA ก็คือกระบอกเสียงทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐ โดยเฉพาะ Dan Robinson อดีตพนักงานที่เคยทำงานกับ VOA นานถึง 35 ปี ได้กล่าวถึง VOA ในบทความของเขาที่เผยแพร่ในปี 2017 ว่า “VOA ไม่เคยเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง