CIA เผย ภัยคุกคามต่ออเมริกาไม่ใช่หัวเหว่ย แต่เป็นเป๋ยโต่ว

จากรายงานข่าวของสื่อรัสเซีย Sputnik เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ว่า อดีตรองผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองกลางของสหรัฐ (CIA) จอห์น แมคลาฟลิน (John E. McLaughlin) ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่า สิ่งที่อเมริกาชิงชังที่สุดนั้นไม่ใช่บริษัท หัวเหว่ย หากแต่เป็นระบบดาวเทียมนำร่องเป๋ยโต่วของจีน โดย McLaughlin เห็นว่าเมื่อระบบดาวเทียมนำร่องเป๋ยโต่วนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย อเมริกาก็จะสูญเสียนับล้านล้านดอลลาร์ และการสูญเสียจากนี้ไปจะไม่เพียงแต่แค่ทางการเงินเท่านั้น ยังสูญเสียด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญในอนาคตด้วย

จอห์น แมคลาฟลิน (John E. McLaughlin) อดีตรองผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองกลางของสหรัฐ (CIA)

หลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายแล้ว อเมริกากลายเป็นประเทศมหาอำนาจที่เข้มแข็งที่สุดในโลก และก็อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของตัวเองไปเก็บเกี่ยวทรัพยากรและความมั่งคั่งจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรจากทั่วโลก อเมริกาได้ใช้วิธีการพิมพ์ดอลลาร์ออกมาอย่างไม่จำกัดเพื่อใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดไปได้มาทรัพยากรธรรมชาติให้ได้มากที่สุด การที่อเมริกาก่อสงครามในตะวันออกกลางครั้งแล้วครั้งเล่านั้น เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่จะปราบพวกกองกำลังนอกกฎหมาย แต่เป้าหมายที่แท้จริงเพื่อรักษาสถานะของเงินดอลลาร์

นักวิเคราะห์กล่าวว่า อเมริกาอาศัยเครื่องมือทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอำนาจตัวเอง ในด้านของเทคโนโลยีได้นำไปสู่การพัฒนาทางทหาร และการพัฒนาทางทหารก็เพื่อปกป้องสถานะของดอลลาร์

ระบบดาวเทียมนำร่องเป๋ยโต่ว (BeiDou Navigation Satellite System หรือ BDS)

แต่เมื่อระบบดาวเทียมนำร่องเป๋ยโต่ว (BeiDou Navigation Satellite System หรือ BDS) อยู่ ๆ ปรากฎขึ้นมา ประกอบกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 5G  ที่ล้ำสมัยของหัวเหว่ย ทำให้อเมริการู้สึกว่าเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่ออเมริกา

ระบบดาวเทียมนำร่องเป๋ยโต่วเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนา Internet of Things ของจีน และเทคโนโลยี 5G ของหัวเหว่ยก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการพัฒนา Internet of Things สามารถกล่าวได้ว่าทั้งสองเทคโนโลยีล้วนมีความสำคัญไม่แพ้กัน ในยุคของ 4G นั้น อเมริกาคือผู้นำในด้านนี้และก็อาศัยเทคโนโลยีนี้เข้าไปสอดแนมประเทศต่าง ๆ  โดยผ่านกลุ่มพันธมิตรเบญจเนตร (Five Eyes) อันประกอบด้วยประเทศอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หลังจากหัวเหว่ยเปิดตัวเทคโนโลยี 5G แล้ว สหรัฐอเมริกาก็กล่าวหาว่า 5G ของหัวเหว่ยมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เหมือนกับโจรร้องจับโจร เพราะตัวเองอาศัยเทคโนโลยีมาล้วงความลับคนอื่นมานานดังที่อเมริการ่วมกับกลุ่มพันธมิตรเบญจเนตร (Five Eyes) กระทำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนานาชาติอย่างแท้จริง

กลุ่มพันธมิตรเบญจเนตร (Five Eyes)

แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะสามารถใช้มาตรการต่าง ๆ เล่นงานหัวเว่ยได้ก็ตาม แต่กับระบบดาวเทียมนำร่องเป๋ยโต่วแล้วอเมริกาไม่สามารถทำอะไรได้เลย เพราะเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในเป๋ยโต่วนั้นล้วนแต่พัฒนาและผลิตในประเทศจีนเอง อเมริกาจึงไม่มีทางที่จะขัดขวางหรือทำอะไรกับการพัฒนาของเป๋ยโต่วได้เลย

McLaughlin เห็นว่า เป๋ยโต่วเป็นภัยคุกคามต่ออเมริกายิ่งกว่าเทคโนโลยี 5G ของหัวเหว่ยเสียอีก เพราะเป๋ยโต่วจะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาในอนาคต ปัจจุบันนี้ ทั่วโลกมีระบบดาวเทียมนำร่องเพียง 4 ระบบเท่านั้น นั่นคือ GPS ของอเมริกา GLONASS ของรัสเซีย เป๋ยโต่วของจีน ซึ่งเป็นสามระบบที่เปิดให้บริการอย่างเต็มระบบแล้ว และสุดท้ายคือ Galileo ของ EU ที่กำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2020

ระบบดาวเทียมนำร่องเป๋ยโต่วประกอบด้วยดาวเทียมที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าทั้งหมด 55 ดวง โดยดวงสุดท้ายยิงขึ้นฟ้าสำเร็จเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2020 นี้ ซึ่งมากกว่าระบบ GPS ของอเมริกาที่มีทั้งหมด 43 ดวง สัญญาณของเป๋ยโต่วครอบคลุม 130 ประเทศทั่วโลกและมีความแม่นยำในระดับเซ็นติเมตร