จีน”ลบ”ทะเลทรายออกจากแผนที่โดยทำเป็นพื้นที่สีเขียว

ทะเลทราย Mu Us หรือที่ออกเสียงในภาษาจีนว่า “เหมาอูซู่” ซึ่งเป็นภาษามองโกล แปลว่า “น้ำเสีย” เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ 1 ใน 4 แห่งของจีน มีพื้นที่ถึง 42,200 ตารางกิโลเมตรโดยครอบคลุมเขตปกครองตนเองมองโกลเลียใน มณฑลส่านซี และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย

การปรับพื้นที่ทะเลทรายทะเลส่วน

เมื่อ 2000 กว่าปีก่อนพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่สีเขียวมาก่อน และหลังราชวงศ์ถังค่อยๆกลายเป็นทะเลทรายตามกาลเวลาและการใช้ทรัพยากรที่ไม่ถูกต้อง และตั้งแต่ปี 1959 เป็นต้นมา จีนได้ริเริ่มทำการปรับพื้นที่ทะเลทรายแห่งนี้ เริ่มต้นปลูกต้นไม้เพื่อบังพายุทรายและผันน้ำเข้ามา จนถึงต้นศตวรรษที่ 21 กว่า 80% ของพื้นที่ได้รับการพลิกฟื้นจนกลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่เต็มไปด้วยต้นไม้และดินสามารถอุ้มน้ำได้ดี

หลังจาก 70 ปี ผลลัพธ์ที่ได้คือ การพลิกฟื้นทะเลทรายเป็นพื้นที่สีเขียว

การพลิกฟื้นทะเลทรายเป็นพื้นที่สีเขียวของจีนนี้กลับถูกตะวันตกโจมตีว่า “เป็นการทำลายความสมดุลของระบบนิเวศ” โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสกล่าวว่า “ประเทศจีนไม่รู้ถึงอันตรายของการปลูกพืชในทะเลทรายหรืออย่างไร ในโลกนี้มีระบบนิเวศที่แตกต่างกันและต่างก็มีบทบาทที่ไม่เหมือนกัน และทะเลทรายก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศที่สำคัญเช่นกัน” และการทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ไม่คุ้มค่า เพราะต้องใช้ต้นทุนที่สูงเกินไป

ส่วนผู้เชี่ยวชาญจีนแย้งว่า แม้จะต้องทุ่มเทมากกว่านี้ก็ตามก็คุ้ม เพราะชีวิตเป็นสิ่งที่ประเมินค่ามิได้ ระบบนิเวศยิ่งประเมินค่ามิได้ ต้องมีระบบนิเวศที่ดีเท่านั้นจึงจะก่อให้เกิดชีวิตที่ดียิ่งขึ้น