“Super Mirror Power Plant” โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จ่ายไฟได้ 24 ชั่วโมง

เมื่อพูดถึงทะเลทราย ปฏิกิริยาแรกของคนส่วนใหญ่คือพื้นดินที่เต็มไปด้วยทราย พืชพันธุ์หายาก ปริมาณน้ำฝนน้อย และอากาศแห้งแล้ง แต่ในความเป็นจริงแล้ว พื้นที่ทะเลทรายส่วนใหญ่เป็นผืนทรายหรือเนินทราย ทะเลทรายบางแห่งเป็นทะเลเกลือ (salt flats) ที่ไม่มีพืชพันธุ์ มีคนอาศัยอยู่ในทะเลทรายน้อยมากเพราะสภาพที่เลวร้ายเกินกว่าจะดำเนินชีวิตอยู่ได้

อย่างไรก็ตาม ในทะเลทรายก็มีแร่ธาตุที่มีคุณค่าอยู่บ้าง ในปัจจุบันก็คนพบปริมาณปิโครเลียมสำรองใต้ผืนทะเลทรายจำนวนมากอีกด้วย

เมืองตุนหวง (敦煌)ในมณฑลกานซู่ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยทะเลทรายโกบี และทะเลทราย Taklimakan ตุนหวงจึงมีพื้นที่ทะเลทรายคิดเป็น 16.36% ของพื้นที่ทั้งหมด และเป็นที่รู้จักในนาม “โอเอซิสทะเลทราย”

แม้ว่าสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของตุนหวงจะค่อนข้างแย่ แต่ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีแสงแดดอันเป็นทรัพยากรที่อุดมที่สุดของจีน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของโรงไฟฟ้าพลังงานใหม่ได้ จีนจึงตัดสินใจสร้าง “โรงไฟฟ้ากระจก” ขึ้นที่นี่โดยลงทุนถึง 3 พันล้านหยวนเพื่อทำการติดตั้งกระจก 12,000 ชิ้นในทะเลทราย

กระจกที่ติดตั้งนั้นเป็นอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าของ “โรงไฟฟ้าเกลือเหลว (molten salt) พลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ขนาด 100 เมกะวัตต์” และถูกเรียกขานกันโดยทั่วไปว่า “Super Mirror Power Plant” ซึ่งลงทุนโดย Shouhang High-tech Energy Technology Co., Ltd.

โรงไฟฟ้าเกลือเหลวแห่งนี้ถือเป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีการรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์ที่เข้มข้นที่สุดและมีหอรับแสงที่สูงที่สุดในโลกและมีที่กักเก็บความร้อนใหญ่ที่สุดอีกด้วย โดยสามารถสร้างพลังงานจากเกลือเหลวได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงด้วยเช่นกัน มีกำลังผลิตไฟฟ้าตลอดทั้งปี 390 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 350,000 ตันต่อปีหรือเท่ากับสามารถรักษาป่าไว้ได้ถึง 667000 ตารางเมตร

กระจกทั้ง 12000 แผ่นได้ติดตั้งล้อมรอบหอรับแสงที่มีความสูง 260 เมตรที่อยู่ตรงกลาง ทำให้สามารถรวบรวมพลังงานจากแสดงอาทิตย์ได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันตกดิน โดยหลักการคือ หอรับแสงจะรวบรวมความร้อนที่สะท้อนจากกระจกแล้วส่งไปยังเกลือเหลวจำนวน 5800 ตันที่อยู่ใต้หอรับแสงซึ่งจะดูดซับความร้อน เมื่อผ่านกระบวนการก็จะก่อให้เกิดความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 1000℃ เมื่อผ่านน้ำเย็นก็จะก่อให้เกิดไอน้ำจำนวนมหาศาลไปขับเคลื่อนเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าและแจกจ่ายให้แก่ 30,000 ครัวเรือนในเมืองตุนหวงได้ใช้พลังงานสะอานตลอดทั้งปี