185 พยาบาลพร้อมใจกันลาออก

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ที่เริ่มระบาดจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน ประกอบกับการประโคมข่าวของสื่อตะวันตกว่า จีนคือต้นตอของปัญหาทั้งหมด ทำให้สร้างความเกลียดชังและเกิดการเหยียดผิว เหยียดเชื้อชาติเกิดขึ้น เรื่องนี้ระบาดไปถึงแคว้นมานิเปอร์ (Manipur) ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ (ตะวันออกติดกับเมียนมา) ซึ่งประชาชนจำนวนไม่น้อยมีหน้าตาออกไปทางคนจีน

Read more