จีน”ลบ”ทะเลทรายออกจากแผนที่โดยทำเป็นพื้นที่สีเขียว

ทะเลทราย Mu Us หรือที่ออกเสียงในภาษาจีนว่า “เหมาอูซู่” ซึ่งเป็นภาษามองโกล แปลว่า “น้ำเสีย” เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ 1 ใน 4 แห่งของจีน มีพื้นที่ถึง 42,200 ตารางกิโลเมตรโดยครอบคลุมเขตปกครองตนเองมองโกลเลียใน มณฑลส่านซี และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย เมื่อ 2000

Read more