สื่อมะกัน: สถานีอวกาศจีนสวยงามเหมือน Apple Store

หลังจากจีนได้ส่งนักบินอวกาศชุดที่ 2 ขึ้นสู่สถานีอวกาศเทียนกง ทำให้กลายเป็นคู่แข่งอย่างไม่เป็นทางการของสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ไปโดยปริยาย และการปฏิบัติภารกิจของนักบินอวกาศจีนสามคนนี้จะเป็นครั้งที่ยาวนานที่สุด คือ 6 เดือน ภารกิจของนักบินอวกาศทั้งสามคือ ประกอบและทดสอบแขนกลที่ใช้ในการก่อสร้างสถานีอวกาศ ออกนอกโมดูลล เพื่อติดตั้งแขนกลและอุปกรณ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานก่อสร้างสถานีอวกาศต่อไป  ทำการทดสอบเทคโนโลยีการรักษาสุขภาพ ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ในสาขาเวชศาสตร์การบินและอวกาศ และฟิสิกส์ในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละระบบอย่างครอบคลุม ตลอดจนความเข้ากันได้ระหว่างระบบ สื่ออเมริกา

Read more

NASA หันมาขอความร่วมมือจีนหลังกีดกันร่วมสิบปี

เมื่อ 10 ที่แล้ว รัฐสภาสหรัฐฯได้ผ่านกฎข้อบังคับที่เรียกว่า “Wolf Clause” เพื่อกีดกันจีนไม่ให้เข้าร่วมโครงการสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) นั่นเท่ากับว่า ประเทศจีนจะไม่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการวิจัยใด ๆ ที่สถานีอวกาศนานาชาติตลอดไป และถึงวันที่ 23 มิถุนายน กฎข้อห้ามนี้ก็ครบสิบปีพอดี แต่สิบปีที่ผ่านมา จีนไม่เพียงแต่ไม่ล้มลง กลับพัฒนาเทคโนโลยีทางาอวกาศจนไล่หลังสหรัฐฯมาติด ๆ

Read more