ครั้งแรกในโลกที่สามารถจับ “อากาศธาตุ” มาสังเคราะห์เป็นโปรตีนสำหรับอาหารสัตว์

สถาบันวิจัยอาหารสัตว์แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศจีน (Chinese Academy of Agricultural Sciences Feedstuff Institute) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมว่าจีนได้ค้นพบการสังเคราะห์คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นโปรตีนได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในโลก และได้สร้างกำลังการผลิตทางอุตสาหกรรมได้ถึง 10,000 ตัน การค้นพบครั้งนี้ช่วยให้จีนสามารถทลายข้อจำกัดในการสังเคราะห์โปรตีนจากพืชธรรมชาติ ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญในการเกษตรของจีนที่ต้องพึ่งพาการอุปทานจากต่างประเทศเป็นหลัก ดร. ซวี หมิน (Xue

Read more