ทำไมอเมริกาจึงต้องฆ่า Tik Tok

โลกของเราเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเรากำลังก้าวจากยุคของ IT (Information Technology) สู่ยุคของ DT (Data Technology) ถ้าใครมี Data หรือข้อมูลและนำไปใช้ก่อน ก็จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเมืองตลอดจนสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมทั้งระบบได้ ใครสามารถเป็นผู้นำยุค DT ได้ ก็จะมีโอกาสก้าวสู่ผู้นำแห่งโลกอนาคตได้

Read more

การบีบบังคับซื้อ Tik Tok อาจได้แค่เปลือก

หลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ออกคำสั่งห้าม Tik Tok ให้บริการในอเมริกาด้วยเหตุผล(เดิม ๆ ) คือ เป็นภัยต่อความมั่นคง โดยให้เวลาทาง Tik Tok 45 วันเพื่อเตรียมกระบวนการขายกิจการในตลาดอเมริกาให้กับบริษัทท้องถิ่น ซึ่งมีบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการไอทีให้ความสนใจจำนวนมาก อย่างเช่น Microsoft, Oracle, Facebook หรือแม้แต่ยักษ์ค้าปลีกอย่าง Walmart เป็นต้น

Read more