Yahoo ถอนตัวออกจากตลาดจีน เพราะธุรกิจไปต่อไม่ไหวหรือเหตุผลอื่น

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน นี้ หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ได้ลงข่าวว่า “Yahoo ถอนตัวออกจากจีน ยุติความสัมพันธ์สองทศวรรษที่วุ่นวาย” ในวันเดียวกัน Yahoo! USA ก็ได้ออกประกาศว่าจะถอนตัวจากตลาดจีนแผ่นดินใหญ่และหยุดให้บริการทั้งหมดอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป สื่ออเมริกันบางส่วนมีความเห็นว่า ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของ

Read more